Skip to Content

Зміни щодо строків прийому заяв і документів

Зміни щодо строків прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання ОКР спеціаліст/магістр відповідно до рішення приймальної комісії від 15.07.2014р. протокол № 9.

1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

з 11 липня до 01 жовтня – з 9.00 до 16.00 (відбіркові комісії – до 14.00).

06, 13, 14 вересня з 9.00 до 14.00;

15 вересня – з 9.00 до 12.00;

07, 18, 21, 24 вересня – з 9.00 до 18.00;

Вихідні дні: 19, 20, 26, 27 липня, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 30, 31 серпня.

 

 

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

07 липня 2014р.

Закінчення прийому заяв та документів

07 вересня 2014р.

Строки проведення вступних випробувань

08 - 14 вересня 2014р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 16 вересня 2014р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 15.00 24 вересня 2014р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 01 жовтня 2014 р.